Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Kregždutės vaikai“

Lapkričio-gruodžio mėn. mokykloje vykdoma Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Kregždutės vaikai“. Joje dalyvaus 135 mokiniai.

Programos tikslas – sumažinti  neigiamą socialinės aplinkos įtaką mokiniams, formuojant socialiai

pageidaujamas elgesio nuostatas, skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą, atitraukti vaikus nuo smurto, patyčių ir nusikalstamos veiklos, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi ir socializacijos aplinką.

Numatomi veiklos rezultatai:

Puslapiai