Mieli tėveliai

Kadangi „ Drugelių“ grupės vaikučiai yra patys pažangiausi ir darželį lanko labai atsakingai, tai nuo šiandien „Drugelių“ (4 gr.) vaikučiai keliauja atgal į savo grupę. Auklėtojos lieka tos pačios, (grafikas patalpintas svetainėje www.lazdijukregzdute.lt). Visi kiti vaikučiai darželį lanko ta pačia tvarka kaip buvo anksčiau.


 

     Mokyklos-darželio administracija

Informacija


Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ dalyvauja projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurį įgyvendina VšĮ Lazdijų švietimo centras. Projekto metu įstaigos bendruomenei teikiamos psichologinės konsultacijos.


2019-08-22 d. 11 val. įstaigos salėje vyks grupinė konsultacija mokyklą-darželį lankantiems vaikučiams. Tema „Jausmai“ . Konsultacijos vyks žaidimo forma, vaikučiai turės galimybę pakalbėti apie savo jausmus, mokinsis tinkamai juos išreikšti.


 

    

Informacija

Gerb., Tėveliai, nuo 08.19 iki 08.23 Jūsų vaikučių lauks:


I grupėje (dešiniajame įstaigos korpuse I aukšte) auklėtojos Jolanta Jaruševičienė ir Živilė Nikiforovienė, auklėtojų padėjėja Alba Patackienė.


II grupėje (kairiajame įstaigos korpuse I aukšte) auklėtojos Ligita Čerkelienė, Irena Baranauskienė ir Daiva Sukackienė, auklėtojų padėjėja Inga Sokolova.


III grupėje (dešiniajame įstaigos korpuse II aukšte po kairei) auklėtojos Jolanta Jaruševičienė ir Dovilė Kazakevičienė, auklėtojų padėjėja Ona Rusevičienė.


VI grupėje (dešiniajame įstaigos korpuse II aukšte po dešinei) auklėtojos Jurgita Juzėnienė, Irena Baranauskienė ir Roma Gudžiauskienė, auklėtojų padėjėja Ramutė Pavasarienė.


 

     Jeigu kiltų klausimų galite drąsiai skambinti tel. 831851030

Kviečiame mokytis Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“

Prašymai priimami į pirmas, antras ir ketvirtas pradinio ugdymo klases. Dokumentus pateikti mokyklos-darželio sekretorei, visomis darbo dienomis nuo 7. 30 iki 16. 30 val. (penktadienį iki 15. 15 val.)

 

    

Mūsų misija

Šiuolaikiška, moderni, saugi, patraukli ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas visapusiškam mokinio individualių gebėjimų, norų, galių tenkinimui.

Mūsų vizija

Ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių pažintinių, informacinių gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Kregždutės istorija

***

1987

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ atidarytas 1987 m. vasario 1 d. Iki 1989 metų „Kregždutei“ vadovavo vedėja Danutė Vekterienė. Pirmaisiais metais įstaigoje veikė 10 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių, kurias lankė 225 auklėtiniai. Sekančiais metais vaikų skaičius išaugo iki 280 ir buvo atidarytos dar 3 grupės.

1991

1991 m. sparčiai sumažėjo vaikų, norinčių lankyti darželį, skaičius. Trys vaikų darželio grupės buvo uždarytos. Lopšelio-darželio vedėja paskiriama Aldona Bieliukienė. Iki 1993 m. įstaigoje veikė tik 4 darželinukų grupės.

1993

1993 05 27 d. potvarkiu Nr. 218 – vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ reorganizuojamas į darželį-mokyklą „Kregždutė“. Patvirtintas komplektų skaičius: 6 darželio grupės ir 8 pradinės mokyklos klasės.

2006

2006 m. gegužės – rugsėjo mėn. atlikta įstaigos pastato išorės renovacija, pastatas išgražėjo. Įstaigos direktore dirbo Aldona Bieliukienė.

2014

Nuo 2014 metų Įstaigai vadovauja direktorė Danutė Matulevičienė. įstaiga yra pilna vaikų juoko ir džiaugsmo. Joje yra įsteigta 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 6 pradinio ugdymo klasės

2019

Modernus, atviras inovacijoms ir technologinaim tobulėjimui Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“