2 a klasė
Mokytoja:
Rasa Sventickaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Šūkis:
Šioje klasėje mokslo duoną ragauja 19 šaunių antrokų, pasiryžusių būti gerais ir drausmingais
mokiniais, garsinti mokyklą puikiais pasiekimais.