3 klasė
Mokytoja:
Rita Balytienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Šūkis:
Rašom, skaitom ir skaičiuojam, o dažnai ir pasportuojam. Esam draugiški visi, ir maži, ir didesni.