1 a ir 2 klasės mokiniai ir jų mokytojos sėkmingai įsiliejo į besimokančią Europos bendruomenę, dalyvaudami  eTwinning projekte ,,I am reading, learning and exploring“ (,,Skaitau, mokausi ir tyrinėju“). Projekto  tikslas – ugdyti skaitymo raštingumą, praktinį, eksperimentinį ir probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą. Motyvuoti mokinius mokytis per patirtinį ugdymą. Tikimės, kad  eksperimentuodami, skaitydami ir  ieškodami įgysime naujos patirties, rasime  atsakymus į probleminius klausimus ir mokysimės argumentuoti atsakymus.

     Vykdomomis veiklomis su kitais bendraminčiais dalijamės eTwinning platformoje.

Pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasa Sventickaitė ir Rita Balytienė