„Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Knygų ligoninė“.
     Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikuose pagarbą knygoms, diegti meilę joms ir supažindinti knygų su tvarumo svarba.
     Vaikai ypatingą dėmesį skyrė grupėje esančioms knygoms. Tvarkė savo bibliotekėlę, „gydė“ knygeles.

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jurgita Juzėnienė