Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ dalyvauja Lazdijų rajono savivaldybės organizuojamame projekte „Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalyvaujamasis biudžetas“.  Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su mokyklos-darželio bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai patys mokiniai siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias, o šios idėjos įgyvendinamos.

     Tai puiki galimybė skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas, tobulinti mokyklos erdves, kuriose patogu mokytis ir leisti laisvą laiką.

     Kaip visa tai vyks?

  1. Sugalvok idėją ir pateik paraišką iki kovo 29 dienos. Parengti paraišką tau padės ir konsultuos projekto mentorė mokykloje socialinė pedagogė Judita.
  2. Balandžio mėnesį vyks vieša atrinktų projektų atranka, mokiniai balsuos ir išrinks aktualiausius, mokyklos bendruomenei reikšmingiausius projektus.

Paraiškas gali teikti 1-4 klasių mokiniai.

     Mokinių siūlomi projektai turi:

  • būti skirti mokyklos bendruomenei (netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ar tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas, išvykų, renginių organizavimas ir pan.);
  • būti tokie, kad jų veiklomis sukurti rezultatai nebūtų naudojami komerciniais tikslais;
  • neviršyti skirtos mokyklai sumos;
  • būti orientuoti į tai, ko mokykloje dar nėra arba į tai, ką mokykla turi, bet reikia atnaujinti;
  • nereikalauti išlaikymo išlaidų.

Informaciją paruošė mentorė socialinė pedagogė Judita