Programos tikslas – sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką mokiniams, formuojant socialiai pageidaujamas elgesio nuostatas, skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą, atitraukti vaikus nuo smurto, patyčių ir nusikalstamos veiklos, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi ir socializacijos aplinką.