4 a klasė
Mokytoja:
Janina Skripkaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Šūkis:
Mokiniai – visi vikruoliai!
Pamokose dirba uoliai.
Yra drąsūs r greiti!
Kruopštūs, darbštūs ir linksmi!