3 a klasė

Darbuotojai:
Janina Skripkaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Edita Baltuškonienė, mokytojos padėjėja.

Šūkis:
Mokiniai – visi vikruoliai!
Pamokose dirba uoliai.
Yra drąsūs ir greiti!
Kruopštūs, darbštūs ir linksmi!