7 „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo grupė

Darbuotojai:
Jurgita Juzėnienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Vilma Janukonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Ramutė Pavasarienė, mokytojo padėjėja;
Ina Stankevičienė, mokytojo padėjėja.

Šūkis: 
Bitutės jau būsimi mokiniai,
Todėl jie sako tai rimtai:
„Kiek darbelių, kiek darbų,
Aš  šiandien nuveikt turiu.
Ir namelį pastatyti,
Ir  knygelę paskaityti,
Reikia  dar ir parašyti,
Ir gėlytę aplankyti…“