2024.05.14 d. Lazdijų mokyklos darželio „Kregždutė“ bendruomenei vyko mokymai „NeRegĖjimo galia“, kuriuos vedė  įstaigos VšĮ LASS pietvakarių centro savanoriai Laura, Povilas, Virginijus, Gediminas ir Jolanta. Ačiū didžiausias Jiems už motyvavimą, žinias, patirtis, nuoširdumą ir džiaugsmą gyvenimui. Trumpai apie mokymus. Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principą, mokomės kaip  pritaikyti informacinę, fizinę ir socialinę aplinką vaikų ugdymui. Tai – vieni svarbiausių kriterijų, leisiančių mokiniui turinčiam regėjimo sutrikimų lygiavertiškai įsitraukti į mokymosi procesą.  Pasivaikščiojimas uždengtomis akimis, mums suteikė  galimybę pažinti savo neatrastus pojūčius, ,,pamatyti“ kitaip bei suprasti neregio pasaulį. Saugiai vedami vedlių patyrėme, kad klausa, uoslė, lytėjimas – tai tie pojūčiai, kurie dažnai vizualiame pasaulyje lieka antrame plane, nors yra lygiai tiek pat svarbūs mūsų kasdienybėje. Susipažinome su Brailio raštu, knyga ir spausdinimo mašinėle. Sužinojome kaip išmaniosios technologijos gelbsti neregiams, uždavėme daug klausimų ir gavome visus atsakymus. Aptarėme įvairias situacijas, būdus ir metodus spręsti problemas susijusias su mokiniais, žmonėmis turinčiais regėjimo sutrikimų. Mokymų metu įgyta patirtis ir įsijautimas į vienas kito situaciją tai geriausias būdas vienas kitą pažinti, suprasti ir priimti. Esame tikri, kad mokydamiesi iš praktikų, ištriname esamus barjerus ir išankstines nuostatas, pasipildome naujomis žiniomis ir supratimu.

     Mokymai organizuojami įgyvendinant Interreg VI-A Lietuva-Lenkija programos projektą LTPL00149 Auginant pasienio grūdelius

 

 

 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas

     Nuo šių metų kovo 1 dienos pradėtas įgyvendinti projektas kartu su Elko miesto savivaldybės lopšeliu-darželiu. Lazdijų darželiui-mokyklai „Kregždutė“ tai nauja patirtis. Projekto tikslas – skatinti Lazdijų ir Elko darželių bendradarbiavimą, stiprinant socialinę vaikų įtrauktį, organizuojant tėvams paskaitas, darbuotojams specializuotus mokymus, keičiantis patirtimi. Projekto metu bus organizuojami mokymai, edukacijos, susitikimai, taip pat įgyvendinamos ir bendros su partneriu veiklos: suorganizuoti 2 bendri mokymai darbuotojams, 4 studijų vizitai, 2 šeimų festivaliai Elko mieste. Visų veiklų metu bus dalinamasi gerąja patirtimi, žiniomis. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytas ir įrengtas modulinis namelis, skirtas sensorinei erdvei, kuriame vaikai ir tėvai galės dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose. Siekiama, kad šio projekto veiklos prisidėtų prie darniojo vystymosi politikos pasienio regionų bendruomenėse ir taptų pavyzdžiu kitoms bendruomenėms. Įgyvendinant projekto veiklas, prioritetai bus teikiami tvarumui, lygioms galimybėms, lyčių lygybei ir diskriminacijos prevencijai užtikrinti. Planuojama, kad į bendras projekto veiklas-mokymus bus įtraukti pasienio darželių darbuotojai ir tėvai, o šeimų švenčių metu aktyviai dalyvaus visa darželio bendruomenė.

     Projekto trukmė 16 mėnesių. Projektas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra investicijų suma, tenkanti Lazdijų mokyklai-darželiui „Kregždutė“ 149.465,64 eurai, ES lėšos 119.572,51 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 29.893,13 eurai.