Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija El. paštas
1 Dovilė Kazakevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė dovile.kazakeviciene@lazdijukregzdute.lt
2 Irena Baranauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė irena.baranauskiene@lazdijukregzdute.lt
3 Ligita Čerkelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ligita.cerkeliene@lazdijukregzdute.lt
4 Virginija Dumbliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja virginija.dumbliauskiene@lazdijukregzdute.lt
5 Daiva Sukackienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė daiva.sukackiene@lazdijukregzdute.lt
6 Vilma Valutkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vilma.valutkeviciene@lazdijukregzdute.lt
7 Živilė Nikiforovienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja zivile.nikiforoviene@lazdijukregzdute.lt
8 Genutė Stankevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja genute.stankeviciene@lazdijukregzdute.lt
9 Rugilė Maknickaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja rugile.maknickaite@lazdijukregzdute.lt
10 Vilma Janukonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vilma.janukoniene@lazdijukregzdute.lt
11 Jurgita Juzėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja jurgita.juzeniene@lazdijukregzdute.lt
12 Ieva Četavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ieva.cetaviciene@lazdijukregzdute.lt
13 Vaida Naujalienė Meninio ugdymo mokytoja vaida.naujaliene@lazdijukregzdute.lt

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija El. paštas
1 Rasa Sventickaitė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė rasa.sventickaite@lazdijukregzdute.lt
2 Rita Balytienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė rita.balytiene@lazdijukregzdute.lt
3 Janina Skripkaitė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja janina.skripkaite@lazdijukregzdute.lt
4 Aušra Margelienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė ausra.margeliene@lazdijukregzdute.lt
5 Virginija Nikitina Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja virginija.nikitina@lazdijukregzdute.lt
6 Ona Stankevičienė Tikibos mokytoja ona.stankeviciene@lazdijukregzdute.lt
7 Vilma Trečiokienė Anglų kalbos mokytoja vilma.treciokiene@lazdijukregzdute.lt