Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2018

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017

Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2017

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2015 m. rezultatai

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2015 m. rezultatai

Įstaigos mikroklimatas

Išvados

Rekomendacijos

  

Paskutinis pakeitimas: 2019 balandžio, 23 d.