2019 m. lietuvių kalbos dienų renginių planas

Mokinių skaitymo ir kalbinės raiškos gerinimo priemonių planas

Tolerancijos dienos renginių planas 2018-2019 m.m.

2018 m. veiklos planas

Direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita

Lietuvių kalbos dienų renginių planas

Darbo planas balandžio mėn 1

Mokyklos tarybos veiklos planas

Strateginis planas 2017-2019 metams

Specialiojo pedagogo veiklos planas

Logopedo veiklos planas

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės planas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės planas

Socialinio pedagogo veiklos planas

Psichologo veiklos planas

Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas

Veiklos kokybės įsivertinimo planas

  

Paskutinis pakeitimas: 2019 balandžio, 18 d.