Programa skirta pasiekti konkrečių tikslų: sukurti saugią mokyklos aplinką, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, lavinti gebėjimą argumentuotai derėtis ir ieškoti kompromisų, valdyti mokinių elgesį ir nesmurtinio konfliktų sprendimo įgūdžius. Mokiniai skatinami ne tik siekti eliminuoti netinkamą, nepageidaujamą elgesį, bet ir lavinti asmeninius bei socialinius vaiko įgūdžius pagal amžiaus grupes.