MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Laimutė Jarmalavičienė, mokytojų tarybos pirmininkė, direktorė;
Živilė Nikiforovienė, mokytojų tarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

 1. Dovilė Kazakevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 2. Irena Baranauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 3. Ligita Čerkelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Virginija Dumbliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Daiva Sukackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 6. Vilma Valutkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Živilė Nikiforovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 8. Genutė Stankevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 9. Rugilė Maknickaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Vilma Janukonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Jurgita Juzėnienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 12. Ieva Četavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 13. Vaida Naujalienė, meninio ugdymo mokytoja;
 14. Rasa Sventickaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 15. Angelė Kavaliauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 16. Rita Balytienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 17. Janina Skripkaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 18. Aušra Margelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 19. Zita Lažaunykienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 20. Virginija Nikitina, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 21. Ona Stankevičienė, tikibos mokytoja;
 22. Vilma Trečiokienė, anglų kalbos mokytoja;
 23. Virginija Krokininkaitė Jarutienė, anglų kalbos mokytoja;
 24. Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 25. Žaneta Burbulevičienė, logopedė;
 26. Judita Dzevyžienė, socialinė pedagogė;
 27. Daiva Česnulevičienė, psichologė;
 28. Asta Panebažienė, specialioji pedagogė;
 29. Jolanta Jaruševičienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 30. Jolanta Černiauskienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 31. Vilma Apanavičienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 32. Rita Busilienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 33. Eglė Lepeškienė, neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja;
 34. Gintarė Sabaliauskienė, neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja.

MOKYKLOS TARYBA
Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Dovilė Kazakevičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Sukackienė, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Angelė Kavaliauskienė, mokyklos tarybos sekretorė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

 1. Rasa Sventickaitė, mokyklos tarybos narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 2. Vaida Naujalienė, mokyklos tarybos narė, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 3. Laura Sapiegaitė, mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė;
 4. Simona Skripkienė, mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė;
 5. Sandra Želionienė, mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė;
 6. Edita Česnulienė, mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė;
 7. Ramunė Daugirdaitė, mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė;
 8. Eugenijus Sušinskas, mokyklos tarybos narys, tėvų atstovas.

DARBO TARYBA
Darbo taryba – nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas LR darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.

Daiva Sukackienė – darbo tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Irena Baranauskienė – darbo tarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Angelė Kavaliauskienė – darbo tarybos narė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.