Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ mokinių pietų mokesčio nustatymo


Dėl užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose

  

Paskutinis pakeitimas: 2019 balandžio, 16 d.