Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos sekretorė – Vilma Valutkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Nariai – Angelė Kavaliauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, Žaneta Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Rita Busilienė, soc.pedagogė.

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ poveikio priemonės dėl netinkamo mokinio elgesio
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m.