VGK tvarkos aprašas

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Komisijos sekretorė – Zita Lažaunykienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.
  • Nariai – Angelė Kavaliauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, Žaneta Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Judita Dzevyžienė, soc.pedagogė.

VGK aprašymas

Poveikio priemonės dėl netinkamo mokinio elgesio

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m. m.

  

Paskutinis pakeitimas: 2020 sausio, 23 d.

Atgal