VGK tvarkos aprašas

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Komisijos sekretorė – Zita Lažaunykienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.
  • Nariai – Danutė Matulevičienė, direktorė,  Žaneta Stravinskaitė-Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Judita Dzevyžienė, soc.pedagogė.

VGK aprašymas

Poveikio priemonės dėl netinkamo mokinio elgesio

  

Paskutinis pakeitimas: 2019 balandžio, 16 d.

<-Atgal