Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos sekretorė – Vilma Valutkevičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;
  • Nariai – Žaneta Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Judita Dzevyžienė, soc.pedagogė, Asta Aleksonienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ poveikio priemonės dėl netinkamo mokinio elgesio
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m.