Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos sekretorė – Zita Lažaunykienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
  • Nariai – Angelė Kavaliauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, Žaneta Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Judita Dzevyžienė, soc.pedagogė.

VGK tvarkos aprašymas
Poveikio priemonės dėl netinkamo mokinio elgesio
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m. m.