Mūsų misija

Teikiant kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą auginti dorą, sveiką, savarankišką ir pilietišką asmenybę.

Mūsų vizija

Šiuolaikiška, saugi, atvira kaitai, nuolat besimokanti, bendruomeniška, orientuota į vaiką ir šeimą, formuojanti vertybines nuostatas įstaiga.

Kregždutės istorija

***

1987

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ atidarytas 1987 m. vasario 1 d. Iki 1989 metų „Kregždutei“ vadovavo vedėja Danutė Vekterienė. Pirmaisiais metais įstaigoje veikė 10 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių, kurias lankė 225 auklėtiniai. Sekančiais metais vaikų skaičius išaugo iki 280 ir buvo atidarytos dar 3 grupės.

1991

1991 m. sparčiai sumažėjo vaikų, norinčių lankyti darželį, skaičius. Trys vaikų darželio grupės buvo uždarytos. Lopšelio-darželio vedėja paskiriama Aldona Bieliukienė. Iki 1993 m. įstaigoje veikė tik 4 darželinukų grupės.

1993

1993 05 27 d. potvarkiu Nr. 218 – vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ reorganizuojamas į darželį-mokyklą „Kregždutė“. Patvirtintas komplektų skaičius: 6 darželio grupės ir 8 pradinės mokyklos klasės.

2006

2006 m. gegužės – rugsėjo mėn. atlikta įstaigos pastato išorės renovacija, pastatas išgražėjo. Įstaigos direktore dirbo Aldona Bieliukienė.

2014

Nuo 2014 metų Įstaigai vadovauja direktorė Danutė Matulevičienė. įstaiga yra pilna vaikų juoko ir džiaugsmo. Joje yra įsteigta 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 6 pradinio ugdymo klasės

2019

Modernus, atviras inovacijoms ir technologinaim tobulėjimui Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“