Informacija

 

    Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 10V-487 ,,Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“, 4 klasėje nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. įskaitytinai taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
    Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Administracija


  kregždutė_4 kl

 

Mokinių, tėvelių ir pedagogų dėmesiui!

 

Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“ ugdymas nuo 2021 m. balandžio 26 d. organizuojamas:

 1. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 2. Pradinis ugdymas vykdomas ir švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.
 3. Neformalusis švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

          Pastaba. 1, 2b, 3a, 4 klasių nuotolinis ugdymas vyks iki bus atliktas testavimas ir po jo bus grįžtama į kontaktinį ugdymą.

Pasikeitus situacijai, informuosime atskiru pranešimu.


Dėl pradinio ugdymo organizavimo nuo 2021 metų balandžio 12 d.

 

      Užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, mokykloje-darželyje pradinių (1-4) klasių mokinių ugdymas nuo 2021 m. balandžio 12 d. bus vykdomas ir švietimo pagalba teikiama mišriu būdu (pagal grafiką):

Nuo balandžio 12 iki 16 d.
2a, 2b, 3a klasės Kontaktiniu būdu mokykloje
1, 3b, 4 klasės Nuotoliniu būdu

 

Nuo balandžio 19 iki 23 d.
2a, 2b, 3a klasės Nuotoliniu būdu
1, 3b, 4 klasės Kontaktiniu būdu mokykloje

 
       Pastaba.  Pasikeitus informacijai, informuosime atskiru pranešimu.


 

Lazdijų rajono savivaldybės informacija apie darbą ugdymo įstaigose


 

 

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“

 

Nuostatai


Nacionalinis eTwinning kokybės ženklelis už projekto vykdymą

 

     Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ puiki nuotaika. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Irena Baranauskienė, ir 7 „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo bei 2 „Kiškučių“ ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai 2021-01-04 d. apdovanoti Nacionaliniu Kokybės Ženkleliu už […]Skaityti

Tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui!

 

      Informuojame, kad vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. Nr. 5TS-586 sprendimu ,,Dėl antkainio nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, teikiančiose maitinimo paslaugas“ nuo 2021 m. sausio 1 d. Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“ nustatomas 25 proc. antkainis gaminamų maisto patiekalų kainai 1-4 klasių mokiniams, perkantiems pusryčius, pietus ir pavakarius.

 •      Nuo 2021m. sausio 1 d.:
 •      Pusryčiai – 0,69 Eur
 •      Pietūs – 1,53 Eur
 •      Pavakariai- 0,56 Eur

     Antkainis netaikomas mokiniams valstybės nustatyta tvarka gaunantiems nemokamą maitinimą ir mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Administracija


 

Informacija mokiniams ir jų tėvams nuo gruodžio 16 dienos

 
 • Kaip ir iki šiol ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu. Rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
 • Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.
 • Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. atostogos.
 • Pradinis ugdymas pasibaigus mokininių atostogoms nuo sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
 • Kaip ir iki šiol neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu. Vaikai, kuriems atostogos prasidėjo 2020 m. gruodžio 14 d., gali mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (Meno mokykloje ir Sporto centre) nuotoliniu būdu.
 • Švietimo pagalba teikiama laikantis visų tuo metu galiojančių reikalavimų.
 • Visos kontaktinės veiklos vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu.

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ administracija


Dėl psichologinės pagalbos teikimo

  psichologine_pagalba

Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“ ugdymas organizuojamas:

 

1.   Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas įprastu būdu. Rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
2.   Nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. įskaitytinai pradinio ugdymo procesas vyks šiais būdais:
1 ir 2b klasėse ugdymo procesas organizuojamas mišriuoju ugdymo būdu;
2a, 3a, 3b, 4 klasėse ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.
3.   Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.


 

Informacija

     Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-08 d. įsakymu Nr. 10V-1165 ,,Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė“ Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Bitutės“ nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2020 m. gruodžio 16 d. įskaitytinai  įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.


Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

 

Potvarkis dėl Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ direktoriaus konkurso komisijos sudarymo

 

Potvarkis dėl Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ direktoriaus konkurso komisijos sudarymo


Mokinių psichologinė savijauta Covid-19 pandemijos metu

 

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams
Rekomendacijos mokiniams plakatas

 


Viktorina „Žalingi įpročiai mus baudžia, o geri – apdovanoja“

 

      Vykdant Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą „Pamatyk, patirk, atsipalaiduok“ spalio 21 d. mokykloje-darželyje IV pailgintoje dienos grupėje vyko viktorina „Žalingi įpročiai mus baudžia, o geri – apdovanoja“.   […]Skaityti

Rūkymo žala sveikatai. Ar verta pradėti?

 

     Pirmieji bandymai rūkyti pastebimi jau pradinėse klasėse. Todėl rūkymo prevencija yra svarbi ir savalaikė. 4 klasės mokiniams buvo pravesta pamoka, kurios tikslas – siekti, kad mokiniai žinotų, kokią žalą augančiam […]Skaityti

Tarptautinis projektas 7 „Bitučių“ priešmokyklinėje grupėje

 

     „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo grupės mokinukai su mokytojomis Irena ir Dovile vykdo tarptautinį projektą “ I learn and play in nature“ (Aš mokausi ir žaidžiu gamtoje) eTwinning erdvėje.  Projektą sukūrė: Jolita […]Skaityti

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinė programa „Pamatyk, patirk, atsipalaiduok“

 

    Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ spalio-gruodžio mėn. vykdoma Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinė programa „Pamatyk, patirk, atsipalaiduok“. Programos tikslas – sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką mokiniams, formuojant socialiai pageidaujamas elgesio nuostatas, skatinti […]Skaityti

Informacija dėl naujo mokyklinių autobusų grafiko pasikeitimo

 

     2020 metų rugsėjo 10 d. keičiasi mokyklinių autobusų važinėjimo grafikas. Dauguma maršrutų išlieka tokie patys kaip anksčiau, kai kurių keičiasi laikas. Mokyklinių autobusų grafikus galite rasti Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ internetinėje svetainėje, adresu:

     http://www.lazdijukregzdute.lt/wp-content/uploads/2020/09/Pave%C5%BE%C4%97jimas-mar%C5%A1rutais-2020-2021.pdf

     Dėl išsamesnės informacijos, ar turint klausimų galima skambinti socialinei pedagogei tel. nr. 869385719.


Informacija dėl mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais

 

    Vaikai, kurie 2019-2020 m. m. važinėjo mokykliniu autobusu, nuo rugsėjo 2 dienos bus pavežami pagal senus tvarkaraščius ir maršrutus iki kol bus sudaryti nauji važinėjančiųjų sąrašai, tvarkaraščiai, maršrutai. Kai bus […]Skaityti

Vaikų poilsio dieninės stovyklos „Kregždutė“ trečioji diena

 

      Šiandien (liepos 3 d.) Vaikų poilsio dieninės stovyklos „Kregždutė“ dalyviai keliavo į Zuikių muziejų, kuriame sėkmingai baigė Zuikių mokyklos mokslus. Zuikių muziejus – vienintelis Lietuvoje ir antras pasaulyje zuikių […]Skaityti

Vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Kregždutė” antroji diena

 

       Išaušęs lietingas ketvirtadienio rytas, dovanojo stovyklautojams šiltą, saulėtą, gaivią dieną. Šiandien Vaikų vasaros poilsio stovyklos “Kregždutė” dalyviai aplankė A. Česnulio skulptūrų parką. Jame mokiniai susipažino su skulptoriaus Antano Česnulio […]Skaityti

Vaikų vasaros poilsio stovyklos “Kregždutė” pirmoji diena

 

     Šiandien Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Kregždutė’’ prasidėjo pirmoji Vaikų vasaros poilsio dieninė stovyklos „Kregždutė“ diena. Stovykla vyks liepos 1-8 dienomis. Jos tikslas – organizuoti mokiniams turiningą ir tikslingą vasaros poilsį, sudarant sąlygas […]Skaityti

INFORMACIJA IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS

 

Skaityti

Gražios ir jaukios šventės

 

Skaityti

Balandžio 2-oji yra Tarptautinė vaikiškos knygos diena

 

     Tarptautinė vaikų knygos diena pradėta švęsti 1967 metais, jos idėją iškėlė Tarptautinė vaikų knygos taryba (IBBY). Ši diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805-1875) gimtadieniu – balandžio […]Skaityti

ETWINNING PROJEKTAS „NUOTOLINIAI DARBAI, DARBELIAI“

 

   Nors ir sudėtingu laikotarpiu, dirbant nuotoliniu būdu, „Drugelių“ grupės ugdytiniai su mokytojomis Irena Baranauskiene ir Dovile Kazakevičiene nuo š. m. kovo 29 d. prisijungė ir intensyviai vykdo projektą „Nuotoliniai darbai, darbeliai“ […]Skaityti

Virtuali biblioteka

 

     Nuo 2020 m. balandžio 1-osios dienos Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” internetiniame puslapyje, nuotolinio mokymo skiltyje, galite rasti virtualią biblioteką. Kviečiame apsilankytiSkaityti

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ informacija dėl nuotolinio ugdymo

 

    Vadovaujantis LR Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.     Bendra informacija dėl nuotolinio ugdymo: […]Skaityti

Dėmesio!

 

   Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga priėmė sprendimą (pridedamas), kad parkuose ir kitose viešose erdvėse nuo kovo 19 d. žmonės turėtų vaikščioti, būriuotis mažomis – ne […]Skaityti