Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020 m.
Tėvų (globėjų) apklausa 2020 m.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2019 m.
Tėvų, globėjų apklausa 2019 m.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m.
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2018 m.
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 m.
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 m.
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2017 m.

  

Paskutinis pakeitimas: 2021 balandžio 8 d.

Atgal