Šiandien pas mokyklos pirmokus svečiuose – gudri ir saugi Lapė. Kodėl pas pirmokus? Ogi todėl, kad jie visus mokslo metus ruošėsi šiam susitikimui, lankė būrelį ,,Saugus vaikas“ , finansuojamą iš NVŠ tikslinių valstybinių lėšų. Mokiniai, vadovaujami mokytojų Angelės ir Rasos, stropiai mokėsi visų pagrindinių kelių eismo ir saugaus elgesio taisyklių, sužinojo kaip elgtis gatvėje, namuose, prie vandens, susižeidus ar atsitikus nelaimei. Dabar jie jaučiasi daug gudresni ir saugesni. Už tai dėkojame VŠĮ „Būk saugus LT“ komandai. O šiandien Lapė pirmokams surengė šaunią pamoką – paspirtukų varžybas, o už stropų darbą kiekvieną apdovanojo kamuoliu.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Sventickaitė