Vykdomos švietimo programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo programa
Pradinio ugdymo programa
Išduodami mokymosi pasiekimų įteisinantys dokumentai – pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažyma
Ugdymo planas 2018-2019 mokslo metams 

2016-2019 m.m. ikimokyklinio ugdymo programaPailgintos dienos grupės tvarkos aprašas
Pailgintos dienos grupių darbo grafikas 

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2018-2019 m.m

  

Paskutinis pakeitimas: 2020 liepos, 1 d.

Atgal