Vykdomos švietimo programos:
Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo programa
2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS
Išduodami mokymosi pasiekimų įteisinantys dokumentai – pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažyma

 

  

Paskutinis pakeitimas: 2020 lapkričio, 5 d.

Atgal