Vykdomos švietimo programos:
Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo programa
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2021-2022 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Išduodami mokymosi pasiekimų įteisinantys dokumentai – pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažyma

 

  

Paskutinis pakeitimas: 2021 rugpjūčio 31 d.

Atgal